ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ
วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 08.00 น. อบจ.ยะลา จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ โดยมีหัวหน้าส่วน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ อบจ.ยะลา ร่วมตั้งแถวเคารพธงชาติ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา