ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   รับโล่เกียรติคุณเพื่อแสดงว่า อบจ.ยะลา ผ่านการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562
27 กันยายน 2562 อบจ.ยะลา ได้รับโล่เกียรติคุณเพื่อแสดงว่า อบจ.ยะลา ผ่านการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 โดยมีปลัด อบจ.ยะลา นายมนตรี หมวกไสว เข้ารับโล่ดังกล่าว และเข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการฯ ประจำเดือนกันยายน 2562 ณ ห้องประชุมศรียะลา ศาลากลาง จ.ยะลา