ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   กิจกรรมเคารพธงชาติของ อบจ.ยะลา
30 กันยายน 2562 กิจกรรมเคารพธงชาติของ อบจ.ยะลา เวลา 08.00 น.อบจ.โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วน ข้าราชการ และลูกจ้าง อบจ.ยะลา ร่วมเคารพธงชาติ มีนางวีรวรรณ อุบลสิงห์ ผู้อำนวยกองคลัง และนางนงนุช สุคนธ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กองช่าง อบจ.เป็นผู้เชิญธง เสร็จแล้วนายก อบจ.พร้อมด้วย รอง นายก อบจ. และปลัด อบจ.ได้มอบช่อดอกไม้ให้แก่ นางวีรวรรณ และนางนงนุช เนื่องในวันเกษียณอายุราชการของทั้ง 2 ท่านในครั้งนี้อีกด้วย