ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   กิจกรรมพบปะยามเช้าร่วมรับนโยบายจากรอง ผวจ.ยะลา(นายนิมะ มะกาเจ)
9 ตุลาคม 2562 เวลา 07.00 น. อบจ.ยะลา โดยรองนายก อบจ.(ดร.ระเด่น สะมะแอ) ปลัด อบจ.(นายมนตรี หมวกไสว) รองปลัด อบจ.(นางสาวรุ่งกานต์ สิริรัตน์เรืองสุข) พร้อมคณะ ร่วมกิจกรรมพบปะยามเช้าร่วมรับนโยบายจากรอง ผวจ.ยะลา(นายนิมะ มะกาเจ) และร่วมแลกเปลี่ยนข้อราชการกับส่วนราชการในพื้นที่ จ.ยะลา ซึ่งครั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุข เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม ณ ห้องประชุม รพ.ศูนย์ยะลา