ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   จัดมหกรรมรวมพลังผู้สูงอายุ นำกีฬา กิจกรรมนันทนาการ สร้างรอยยิ้ม และความสุข ณ โรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์สวนขวัญเมือง เทศบาลนครยะลา
วันที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 09.30 อบจ.ยะลา จัดมหกรรมรวมพลังผู้สูงอายุ นำกีฬา กิจกรรมนันทนาการ สร้างรอยยิ้ม และความสุข ณ โรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์สวนขวัญเมือง เทศบาลนครยะลา ชมรมผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดยะลา ทั้ง 8 อำเภอ กว่า 500 คน แต่งกายด้วยชุดหลากสีสัน ร่วมงานมหกรรมรวมพลังผู้สูงอายุจังหวัดยะลา ประจำปี 2562 ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาได้จัดขึ้น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดยะลาได้ออกกำลังกาย ใช้กิจกรรมทางกีฬาและนันทนาการเป็นสื่อ เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ให้มีสุขภาพร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ที่ดี สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยมีนายมุขตาร์ มะทา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยนางสาวอรัญญา ยอแสง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล รักษาการผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา และผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่จังหวัดยะลา เข้าร่วม กิจกรรมประกอบด้วย การเดินขบวนพาเรด การแสดงเต้นประกอบเพลง การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ประเภท เตะปี๊บ โยนไข่ กอล์ฟกำปง เดินรถไฟ เดิน/วิ่งผลัดเสียบ โพลาโบว์ลิ่ง กู้กับระเบิด ทูนถาด และกิจกรรมนันทนาการ สร้างความสุขผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดยะลา และในเวลา 16.30 น.พิธีปิดการแข่งขันโดย ดร.ระเด่น สะมะแอ รองนายก อบจ.ยะลา พร้อมทั้งมอบถ้วยรางวัลและดงินรางวัลให้แก่ผุ้เข้าแข่งขัน