ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   อบจ.ยะลา จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ โดยมีหัวหน้าส่วน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ อบจ.ยะลา