ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดตั้งและสร้างความเข้าใจให้แก่ Case Manager System ระดับอำเภอ และ Case management unit ระดับพื้นที่

ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดตั้งและสร้างความเข้าใจให้แก่ Case Manager System ระดับอำเภอ และ Case management unit ระดับพื้นที่ เพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในพื้นที่จาก 3 อำเภอนำร่อง อำเภอรามันอำเภอยะหาและอำเภอบันนังสตา เป็นรายกรณี โดยในวันนี้ คณะทำงานโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดยะลา นำโดย นายเพาซี บาเกาะ ผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา นางกนกลักษณ์ บุญปถัมภ์ ผอ.กลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการ จ.ยะลา นายนุกูลกิจ เดชดำนิล ผอ.กศน.อำเภอยะหา นางสาวรุ่งกานต์ สิริรัตน์เรืองสุข รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา เข้าพบและร่วมประชุมกับนายอมร ชุมช่วย ปลัดอาวุโสอำเภอยะหา จังหวัดยะลา เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลแนวทางในการดำเนินงาน

#โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดยะลา