ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   อบจ.ยะลา กิจกรรมการ "เคารพธงชาติ"ประจำเดือน พฤศจิกายน
วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00 น. อบจ.ยะลา กิจกรรมการ "เคารพธงชาติ"ประจำเดือน พฤศจิกายน เพื่อให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เสริมสร้างความรักความสามัคคี ณ หน้าอาคารสำนักงาน อบจ.ยะลา โดยมี ดร.ระเด่น สะมาแอ รองนายก อบจ. ยะลา และ นายมนตรี หมวกไสว ปลัด อบจ.ยะลา กล่าวให้โอวาทหลังกิจกรรมเคารพธงชาติ