ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   กิจกรรมวันสถาปนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปี 2562
6/11/2562 นายก อบจ.ยะลา (นายมุขตาร์ มะทา) กล่าวให้โอวาท และมอบนโยบายในการทำงาน เนื่องในการจัดกิจกรรมวันสถาปนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปี 2562 มีรองนายก อบจ.ยะลา (ดร.ระเด่น สะมะแอ) เลขานุการนายกฯ สมาชิกสภา และบุคลากรในสังกัด อบจ.ยะลา พร้อมร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ โดยมีปลัด อบจ.ยะลา (นายมนตรี หมวกไสว) กล่าวแนะนำการปฎิบัติหน้าที่ให้กับบุคลากรในสังกัด
กิจกรรมวันสถาปนา เริ่มตั้งแต่ :-
- เวลา 07.00 น. พิธีทางศาสนาอิสลาม (ละหมาดฮายัต)
- เวลา 09.00 น. พิธีทางศาสนาพุทธ
- เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป กิจกรรมกีฬามหาสนุก เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในสังกัด