ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /    องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาจัดกิจกรรมพบปะยามเช้า
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 อบจ.ยะลา เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมพบปะหัวหน้าส่วนราชการและสื่อมวลชนในจังหวัดยะลา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 (กิจกรรมพบปะยามเช้า) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดเวทีแลกเปลี่ยนปรึกษาหารือในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นระหว่างหน่วยงานต่างๆ ซึ่งภายในงานยังมีการประชาสัมพันธ์การใช้ป้ายทะเบียนยะลา-เบตง บ่อน้ำพุร้อนเบตง พร้อม มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ผ่านการคัดเลือก และ เด็กที่ได้รับการคัดเลือกในโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โดย มีนายมุขตาร์ มะทา นายก อบจ.ยะลา กล่าวต้อนรับ และ นายวรเชษฐ พรมโอภาส รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลากล่าวพบปะและมอบนโยบาย ณ บริเวณสำนักงาน อบจ.ยะลา