ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   อบจ.ยะลา จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
อบจ.ยะลา จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมศรีญาลอ ชั้น1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา มีผู้รับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ ดังนี้ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ในสังกัด โดยมี นายก อบจ.ยะลา (นายมุขตาร์ มะทา) เป็นประธานในพิธี