ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   กิจกรรม BIG CLEANING DAY ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ณ บริเวณอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา นายก.อบจ ยะลา (นายมุขตาร์ มะทา) และ ปลัด อบจ.ยะลา (นายมนตรี หมวกไสว) นำบุคลากรในสังกัด หัวหน้าส่วนข้าราชการ และ เจ้าหน้าที่ รวมกันทำกิจกรรม BIG CLEANING DAY ทำความสะอาด พัฒนาถนนและทางเท้า นำสิ่งของที่ไม่ต้องการใช้แล้ว ขยะทุกประเภทออกจากอาคาร