ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   อบจ.ยะลา กิจกรรมการ "เคารพธงชาติ
วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00 น. อบจ.ยะลา กิจกรรมการ "เคารพธงชาติ เพื่อให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เสริมสร้างความรักความสามัคคี ณ หน้าอาคารสำนักงาน อบจ.ยะลา