ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   นายก อบจ.ยะลา (นายมุขตาร์ มะทา) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการก่อสร้างถนน
นายก อบจ.ยะลา (นายมุขตาร์ มะทา) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการก่อสร้างถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.สายบ้านเจาะลีมัส ต.อาซ่อง - ไอซ์ซาบง ต.กอตอตือร๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา พร้อมได้พบปะพูดคุยกับประชาชนที่ใช้เส้นทางดังกล่าว