ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /    “ วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562 “
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โดย นายมนตรี หมวกไสว ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และ บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมพิธีวางพุ่มดอกไม้สด “ วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562 “ เพื่อนอมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนการธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียร 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา