ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   ประชุมเตรียมความพร้อม โครงการ "รักนี้ให้หนู สู่เด็กพิเศษ " ครั้งที่14 ประจำปี 2563
นายมูหัมมัดอามีน มะทา เลขานุการนายก อบจ.ยะลา ได้รับมอบหมายจาก นายมุขตาร์ มะทา นายก อบจ.ยะลา เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อม โครงการ "รักนี้ให้หนู สู่เด็กพิเศษ " ครั้งที่14 ประจำปี 2563 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ และ หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ศรีญาลอ ชั้น 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา