ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   นายก อบจ. (นายมุขตาร์ มะทา) ร่วมชี้แจงงบประมาณ ของ อบจ.ยะลา ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณางบประมาณ ณ อาคารรัฐสภา กทม.
นายก อบจ. (นายมุขตาร์ มะทา) ร่วมชี้แจงงบประมาณ ของ อบจ.ยะลา ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณางบประมาณ ณ อาคารรัฐสภา กทม.