ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   กิจกรรมการ "เคารพธงชาติ"ทุกวันจันทร์
อบจ.ยะลา กำหนดจัดกิจกรรมการ "เคารพธงชาติ"ทุกวันจันทร์ เพื่อให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เสริมสร้างความรักความสามัคคี ณ หน้าอาคารสำนักงาน อบจ.ยะลา