ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   อบจ.ยะลา ร่วมกับจังหวัดยะลา เยี่ยมพร้อมมอบอาหารเครื่องดื่มให้เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจในเขตพื้นที่
นายก อบจ.(นายมุขตาร์ มะทา) ประธานสภา อบจ.(นายมะหะมะ วาแมดีซา) รองนายก อบจ.(ดร.ระเด่น สะมะแอ) ผอ.กองช่าง อบจ.(นายสมมาตร ศรีตมะกุล) สมาชิกสภา พร้อมเจ้าหน้าที่ อบจ.ยะลา ร่วมกับจังหวัดยะลา เยี่ยมพร้อมมอบอาหารเครื่องดื่มให้เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจในเขตพื้นที่ จ.ยะลา โดยมีรอง ผวจ.ยะลา (นายนิมะ มะกาเจ) เป็นประธานเปิดพิธีรณป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่