ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   อบจ.ยะลา ขอเชิญชวนชาวยะลานำบุตรหลานซึ่งเป็นเด็กพิเศษ เข้าร่วมกิจกรรม รักนี้ให้หนู สู่เด็กพิเศษ" ประจำปี 2563 วัน พฤหัสบดี ที่ 9 มกราคม 2563 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
อบจ.ยะลา ขอเชิญชวนชาวยะลานำบุตรหลานซึ่งเป็นเด็กพิเศษ เข้าร่วมกิจกรรม รักนี้ให้หนู สู่เด็กพิเศษ" ประจำปี 2563 วัน พฤหัสบดี ที่ 9 มกราคม 2563 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา