ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   นายก อบจ.ยะลา(นายมุขตาร์ มะทา) เป็นประธานเปิดสัมนาทางวิชาการ จัดโดยสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา ณ.สำนักงานศึกษาธิการ เขต8 อ.เมือง จ.ยะลา
นายก อบจ.ยะลา(นายมุขตาร์ มะทา) เป็นประธานเปิดสัมนาทางวิชาการ จัดโดยสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา ณ.สำนักงานศึกษาธิการ เขต8 อ.เมือง จ.ยะลา