ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   เป็นประธานเปิดงานวิชาการฯ โรงเรียนคอยรียะห์วิทยา อ.เบตง จ.ยะลา

นายก อบจ.ยะลา (นายมุขตาร์ มะทา) เป็นประธานเปิดงานวิชาการฯ โรงเรียนคอยรียะห์วิทยา อ.เบตง จ.ยะลา มีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ.ยะลา ร่วมงานในครั้งนี้ด้วย