ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /    “อบรมเทคนิคการอ่านอัลกุรอ่านระบบกีรออาตี” รุ่นที่ 1 ประจำปี 2563
นายมุขตาร์ มะทา นายก อบจ.ยะลา มอบหมายให้ ดร.ระเด่น สะมะแอ รองนายก อบจ.ยะลา เป็นประธาน พิธีเปิดโครงการส่งเสริมการอ่านอัลกุอานระบบกีรออาตี กิจกรรม “อบรมเทคนิคการอ่านอัลกุรอ่านระบบกีรออาตี” รุ่นที่ 1 ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมวันมูหะมัดนอร์ มะทา สำนักงานคณะกรรมการอิสลาม (หลังเก่า) อ.เมือง จ.ยะลา