ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   อบจ.ยะลาได้จัดประชุมบุคลากรในสังกัด โดยมี ผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา เพื่อรับมอบนโยบายในการบฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร
 อบจ.ยะลาได้จัดประชุมบุคลากรในสังกัด โดยมี ผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา เพื่อรับมอบนโยบายในการบฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร และ ในการนี้ ถือโอกาสต้อนรับข้าราชการบรรจุใหม่ ของ อบจ.ยะลา โดยมี นายมุขตาร์ มะทา (นายก อบจ.ยะลา) ได้กล่าวต้อนรับ ณ ห้องประชุมศรีญาลอ ชั้น 1