ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   ประธานเปิดงานสืบสานวัฒนธรรม ท้องถิ่นอนุรักษ์ภูมิปัญญา
นายก อบจ.ยะลา นายมุขตาร์ มะทา เป็นประธานเปิดงานสืบสานวัฒนธรรม ท้องถิ่นอนุรักษ์ภูมิปัญญา ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลบาโงย อำเภอรามัน จังหวัดยะลา