ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   งานเมาลิดกลางจังหวัดยะลา
งานเมาลิดกลางจังหวัดยะลา ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1441 และการทดสอบการท่องจำอัลกุรอาน ระดับอาเซี่ยน