ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   พิธีปิดโครงการส่งเสริมภาษามลายูสู่อาเซียน ประจำปี 2563 ” เรื่อง “ การสอนภาษามลายูอักขระยาวี” รุ่นที่ 2
นายก อบจ.ยะลา(นายมุขตาร์ มะทา) มอบหมาย ดร.ระเด่น สะมะแอ รองนายกฯ เป็นประธาน พิธีปิดโครงการส่งเสริมภาษามลายูสู่อาเซียน ประจำปี 2563 ” เรื่อง “ การสอนภาษามลายูอักขระยาวี” รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 18 -20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา (หลังเก่า) อ.เมือง จ.ยะลา