ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   โครงการสร้างงาน สร้างอาชีพ...คนพิการทำอะไรได้มากกว่าที่คิด รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
อบจ.ยะลา จัดโครงการสร้างงาน สร้างอาชีพ...คนพิการทำอะไรได้มากกว่าที่คิด รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กิจกรรม"anyone can draw "สอนน้องวาดภาพขาย เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ให้เกิดองค์ความรู้ เกิดความสามารถและทักษะ ในการประกอบอาชีพ ซึ่งจะช่วยให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการพัฒนาความสามารถนำไปเป็นอาชีพ สร้างรายได้ เพื่อเลี้ยงดูตนเองและคนในครอบครัว อีกทั้งผู้ดูแลผู้พิการที่ต้องดูแลผู้พิการอย่างใกล้ชิดก็สามารถดูแลไปพร้อมๆ กับการประกอบอาชีพที่บ้านได้ โดยมี ปลัด อบจ.ยะลา (นายมนตรี หมวกไสว) เป็นประธานพิธีเปิด และ นางกัสมะห์ เกื้อกูล หัวหน้าฝ่ายนิติการและการพาณิชย์ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด อบจ. กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมวังแก้ว โรงแรมยะลาแกรนด์พาเลช อำเภอเมือง จังหวัดยะลา