ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   ประธานเปิดกิจกรรม วัน อสม.แห่งชาติ ณ.สนามสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกาบัง จ.ยะลา
นายก อบจ.ยะลา (นายมุขตาร์ มะทา)เป็นประธานเปิดกิจกรรม วัน อสม.แห่งชาติ ณ.สนามสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกาบัง จ.ยะลา