ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   กิจกรรมการ "เคารพธงชาติ"ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓
วันจันทร์ ที่ 2 มีนาคม 2563 เวลา 08.00 น. อบจ.ยะลา กิจกรรมการ "เคารพธงชาติ"ประจำเดือน มีนาคม เพื่อให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เสริมสร้างความรักความสามัคคี ณ หน้าอาคารสำนักงาน อบจ.ยะลา