ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   พิธีถวายพระราชสักการะและถวายความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย"วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2563
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โดย นายมนตรี หมวกไสว ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานจ้าง เข้าร่วมพิธีถวายพระราชสักการะและถวายความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย"วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยมี นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธาน ณ ห้องประชุม เซอ-รา ชั้น 2 อาคาร 24 ตึก ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา