ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /    การประชุมหัวหน้าสวนส่วนราชการ หัวหน้าฝ่ายในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ครั้งที่ 3/ 2563
 การประชุมหัวหน้าสวนส่วนราชการ หัวหน้าฝ่ายในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ครั้งที่ 3/ 2563 โดยมี นายมุขตาร์ มะทา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา เป็นประธานดำเนินการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมศรีญาลอ ชั้น1 สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา