ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   กสศ.ประชุมเตรียมงานทีมพี่เลี้ยง CMS ระดับจังหวัด และCMS ระดับอำเภอ

#เสน่ห์ของทีมงานยะลา ทีมงาน กสศ.จังหวัดยะลาเข้าร่วมประชุมเตรียมงานทีมพี่เลี้ยง CMS ระดับจังหวัด และCMS ระดับอำเภอ ที่จะมีขึ้นในวันที่ 13 มี.ค.63 นี้ เพื่อสร้างความเข้าใจในกระบวนการ ขั้นตอนการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา และการจัดทำแผนการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนด้วยวิธีประกบตัวดูแลเป็นรายกรณี #เป็นการเข้าร่วมประชุมที่ใช้หัวใจในการติดต่อสื่อสาร ยกหูโทรศัพท์เรียนเชิญเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือ #แนวร่วมก่อการดี ก็มาด้วยความเต็มใจ

#ใช้ใจแลกใจ #ใช้เวลาซื้อใจ ร่วมใจทำเพื่อเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสในจังหวัดยะลา