ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   แจกของอย่างไร? ให้ปลอดภัยในช่วงโควิด 19
แจกของอย่างไร? ปลอดภัยโควิด-19
.
ขอบคุณพี่น้องคนไทย ที่ใจบุญโอบอ้อมอารี เมื่อพบใครตกทุกข์ได้ยากก็พร้อมที่จะเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกัน เห็นได้จากปัจจุบัน ผู้มีจิตศรัทธานำอาหารและสิ่งของมาแจกจ่ายให้แก่ประชาช
.
 การช่วยเหลือทำได้หลายวิธีด้วยกัน เช่น การนำอาหารและสิ่งของไปแจกตามบ้านเป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยให้ประชาชนไม่ต้องเดินทางสามารถลดการรวมกลุ่มที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ, การบริจาคให้แก่หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนเพื่อนำไปดำเนินการต่อ, การจัดจุดแจกอาหารและสิ่งของในแต่ละพื้นที่
.
กรุงเทพฯ มีจุดบริจาค 71 จุด ผู้ที่สนใจบริจาคอาหารและสิ่งของ ติดต่อสำนักงานเขตทุกเขต
.
 ต่างจังหวัดประสานโดยตรงกับจังหวัด อำเภอ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฝ่ายปกครอง ตำรวจทหาร หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้จัดเจ้าหน้าที่ดูแลและจัดระเบียบตามมาตรการด้านสุขอนามัย
.
☎️ สอบถามเพิ่มเติม 24 ชั่วโมง : สายด่วนศูนย์กทม. 1155 ศูนย์ดำรงธรรม 1567 ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน 1111
.ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก สำนักงานกิจการยุติธรรม
.
#NNT #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #PRDRD #โควิด19 #บริจาคของ