ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   ประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2563
18 พ.ค. 2563 เวลา 09.30 น. ดร.ระเด่น สะมะแอ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาเป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมศรีญาลอ ชั้น 1 อบจ.ยะลา