ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   ประชุมพิจารณาคำขอตั้งงบประมาณ พ.ศ. 2564
27 พ.ค. 2563 เวลา 13.30 น. นายมุขตาร์ มะฑา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาเป็นประธานเปิดการประชุมพิจารณาคำขอตั้งงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องปนะชุมศรีญาลอ อบจ.ยะลา