ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   knowledge sharing เพื่อซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานของ อบจ.ยะลา
วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ได้จัดประชุม knowledge sharing เพื่อซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานของ อบจ.ยะลา โดยกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงตามการประเมินความเสียงประจำปี ๒๕๖๓