ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   กิจกรรมวันธรรมสวนะ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาจัดกิจกรรมวันธรรมสวนะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และหลักทางพุทธศาสนาให้กับบุคลากรในสังกัด ในการสร้างทัศนคติ ค่านิยมในการปฎิบัติงานอย่างซื่อสัตว์สุจริต