ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   โครงการเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นของอบจ.ยะลา ประจำปี2563
องค์การบริหาารส่วนจังหวัดยะลาจัดโครงการเพิ่มศักยภาพ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมให้หารทำงานมีความรอบคอบและตอบโจทย์ทุกความต้องการ