ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   ประชุมการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563
24 มิถุนายน 2563 นายมูหัมมัดอามีน มะทา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาเป็นประธานเปิดการประชุมการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตร์มาตที่ 4 กรกฎาคม - กันยายน 2563