ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   ดำเนินการซ่อมบำรุงทาง
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ดำเนินการซ่อมบำรุงทาง ปรับระดับผิวจราจรกับรางรถไฟช่วงที่ถนนพาดทางรถไฟ ถนนสายบ้านคลองทรายใน ตำบลยุโป - บ้านตาเซะ ตำบลตาเซะ
.
และ ซ่อมคอสะพานทรุดตัว บริเวณสะพาน คสล.ข้ามคลองลำดา หมู่ที่ 3 บ้านบาโด - หมู่ที่ 1 บ้านยุโป ถนนสายบ้านลิมุด ตำบลท่าสาป - บ้านยุโป ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา โดย ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง กองช่าง อบจ.ยะลา