ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   ประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2563
วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 นายมุขตาร์ มะทา นายก อบจ.ยะลา มอบหมาย ดร.ระเด่น สะมะแอ รองนายก อบจ.ยะลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2563 เพื่อพิจารณาบูรณาการโครงการพัฒนาที่จะดำเนินการร่วมภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยะลา ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมศรีญาลอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา