ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   ตรวจดูการปรับพื้นที่แห่งใหม่ในตลาดยะหา

ตรวจดูการปรับพื้นที่แห่งใหม่ในตลาดยะหาเพื่อรองรับ และให้ความช่วยเหลือพ่อค้าแม่ค้าที่ได้รับผลกระทบจากการปิดตลาดนัดยะหา (ตลาด อบจ.) ชั่วคราว เพื่อให้มีพื้นที่ในการค้าขาย จนกว่าตลาดเดิมปรับปรุงซ่อมแซมจนแล้วเสร็จ ขอขอบคุณพ่อค้าแม่ค้าที่ให้ความร่วมมือ และให้ความสะดวกในการปรับปรุงตลาดในครั้งนี้เป็นอย่างดียิ่ง ตลาดนัดยะหา (ตลาด อบจ.)อบจ.ยะลา # ปรับพื้นที่ # ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ # ให้มีที่ค้าขาย #