ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   นายก อบจ.ยะลา (นายมุขตาร์ มะทา) ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานปรับปรุ่งตลาดนัด อบจ.ที่ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา
นายก อบจ.ยะลา (นายมุขตาร์ มะทา) ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานปรับปรุ่งตลาดนัด อบจ.ที่ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา