ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   โครงการเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

นายมนตรี หมวกไสว ปลัด อบจ.ยะลา / ประธานคณะกรรมการฯ นายเชิดวุฒิเชื้อทอง นักบริหารช่าง ระดับต้น พร้อมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ออกตรวจรับงานจ้าง โครงการเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัส ทางหลวง ยล.ถ. 1-0015 ณ บ้านบลูกา – บ้านอูเป๊าะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา