ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /    นายก อบจ.ยะลา (นายมุขตาร์ มะทา) ลงพื้นที่ลงพื้นที่ติดตามการแก้ปัญหาเรื่องพื้นที่ขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค ในเขตพื้นที่ อ.กาบัง จ.ยะลา
 นายก อบจ.ยะลา (นายมุขตาร์ มะทา) ลงพื้นที่ลงพื้นที่ติดตามการแก้ปัญหาเรื่องพื้นที่ขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค ในเขตพื้นที่ อ.กาบัง จ.ยะลา