ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   ขอเชิญผู้ประกอบการและประชาชนยื่นแบบและรายการชำระภาษี ค่าธรรมเนียม และค่าเช่าทรัพย์สินของ อบจ.ยะลา