ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพสตรี กิจกรรมการทำกระเป๋าผ้าบาติก ประจำปีงบประมาณ 2563 อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
13 สิงหาคม 2563 นายมุขตาร์ มะทา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพสตรี กิจกรรมการทำกระเป๋าผ้าบาติก ประจำปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่1ระหว่างวันที่ 13-14 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมอำเภอรามัน จังหวัดยะลา