ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพสตรี กิจกรรมการทำกระเป๋าผ้าบาติก ประจำปีงบประมาณ 2563 อำเภอยะหา จังหวัดยะลา
17 สิงหาคม 2563 ดร.ระเด่น สะมะแอ รองนายกองค์การบรหารส่วนจังหวัดยะลาเป็นประธารเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพสตรี กิจกรรมการทำกระเป๋าผ้าบาติก ประจำปีงบประมาณ 2563  ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2563            ณ เทศบาลตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา