ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพสตรี กิจกรรมการตัดเย็บหน้ากากอนามัย ประจำปี 2563 ณ วิทยาลัยสารพัดช่าง
19 สิงหาคม 2563 ดร.ระเด่น สะมะแอ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาได้พบปะกลุ่มสตรีที่เข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพสตรี กิจกรรมการตัดเย็บหน้ากากอนามัย ประจำปี 2563 ณ วิทยาลัยสารพัดช่าง